Kredyt inwestycyjny

Jesteś przedsiębiorcą? Szukasz kredytu na sfinansowanie inwestycji?
Zapytaj naszego eksperta o kredyty inwestycyjne.

Kredyt inwestycyjny można przeznaczyć na finansowanie następujących celów:

  • Materialne – np. zakup środków trwałych (samochody ,maszyny, urządzenia). Remont lub adaptację nieruchomości lub refinansowanie wydatków związanych z remontem lub adaptacją nieruchomości
  • Niematerialne – np. zakup papierów wartościowych
  • Finansowe – np. zakup akcji lub udziałów

Wśród kredytów inwestycyjnych udzielanych przez banki można wyróżnić trzy główne rodzaje: kredyty na restrukturyzację, kredyty na wyposażenie, kredyty na zakup lub budowę.
Poszczególne rodzaje kredytów przeznaczone są dla różnych kredytobiorców , zarówno dla przedsiębiorców o ugruntowanej pozycji na rynku jak i dla tych, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą.
Walutę kredytu , okres spłaty, sposób uruchomienia kredytu, forma zabezpieczenia… O te i inne szczegóły dotyczące kredytu inwestycyjnego zapytaj naszego eksperta.

Chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z naszym ekspertem.